O aluminio, entre os materiais máis reciclables do mundo cunha taxa de recuperación do 95%

Ademais, a súa reciclaxe aforra o 95% da enerxía usada na súa produción inicial.

4f4b41bd7c36b05a9e5478cba8d7e0c1c25c77cf
A Asociación Española do Aluminio e Tratamentos de Superficie ( AEA), que representa a máis de 600 empresas do sector, desenvolveu a primeira Declaración Ambiental de Produto ( DAP) do sector. Un documento que permite dar a coñecer, de forma transparente e comparable, a información do impacto ambiental ao longo do ciclo de vida dos produtos e que deixou patente que, entre outras cousas, o aluminio é un dos materiais cun potencial de  reciclabilidad máis elevado do mundo, obtendo unha taxa de recuperación dos seus perfís do 95% ao final da súa vida útil. Ademais, a súa reciclaxe aforra o 95% da enerxía usada na súa produción inicial.

Así mesmo,entre as conclusións principais da  DAP, púxose de manifesto que a materia prima coa que se fai o perfil de aluminio contén xa un 39% de aluminio reciclado, sendo o contido de aluminio primario do 61%.

Este metal, que hoxe en día xoga un papel estrutural en multitude de importantes actividades económicas (transporte,embalaxe, bens de uso doméstico, transmisión eléctrica, etc.) posiciónase así á cabeza do desenvolvemento da Economía Circular. Como sinala Jon de  Olabarria, Secretario Xeral da  AEA, “a  DAP deixa de manifesto que o aluminio resulta un gran aliado nas novas estratexias europeas, que  nohacen senón impulsarnos a camiñar cara a un sistema económico e social eficiente en canto ao uso dos recursos. Trátase de apoiar, entre todos, o crecemento intelixente, sustentable e integrador e mirar cara a un futuro no que, a todos os niveis, o coidado do  medioambiente xoga un papel crucial. E o aluminio é esencial neste obxectivo”.

Pegada de carbono

Ademais do seu  reciclabilidad, outro dos parámetros máis destacados que mide o impacto ambiental dos produtos é a emisión de gases de efecto invernadoiro, coñecida como pegada de carbono que contribúe ao quecemento global. Aquí, a Declaración Ambiental de Produto dos perfís de aluminio revela as seguintes conclusións principais:

  • 1 kg de perfil de aluminio  anodizado leva asociado 11,8 kg de CO2 desde o inicio do proceso de extracción ata que o produto está listo para entrega; mentres que a súa reciclaxe supón unha redución de 4,0 kg de CO2, dando un valor neto de 7,8 Kg de CO2 se se ten en conta o ciclo de vida completo do perfil.
  • 1 kg de perfil de aluminio  lacado leva asociado 10,3 kg de CO2 desde o inicio do proceso de extracción ata que o produto está listo para entregar; mentres que a súa reciclaxe supón unha redución de 3,5 kg de CO2, dando un valor neto de 6,8Kg de CO2 se se ten en conta o ciclo de vida completo do perfil.
 
Tendo en conta todos os perfís de aluminio estudados na  DAP ( anodizados e  lacados con e sen con rotura de ponte térmica), os valores para o quecemento global (CO2) oscilan entre os 10,3 e 11,8 kg de CO2 por cada Kg de perfil. E a reciclaxe dos perfís supón unha exención comprendida entre o 3,0 e 4,0 kg de CO2 por kg de perfil.

Enerxía Primaria non renovable

A enerxía primaria non renovable empregada na fabricación dos perfís de aluminio  esotro indicador do impacto que estes xeran. Así pois, a  DAP pon de manifesto que:

  • Por cada Kg de perfil de aluminio  anodizado necesítanse 420  MJ de enerxía primaria; mentres que a reciclaxe supón unha redución de 49  MJ, dando un valor neto de 391  MJ se se ten en conta o ciclo de vida completo do perfil.
  • Por cada Kg de perfil de aluminio  lacado necesítanse 345  MJ de enerxía primaria; mentres que a reciclaxe supón unha redución de 43  MJ, dando un valor neto de 299  MJ se se ten en conta o ciclo de vida completo do perfil.

Do mesmo xeito que coa taxa anterior, tendo en conta todos os perfís de aluminio incluídos na  DAP, a enerxía primaria atópase 420  MJ e 324  MJ por cada Kg de perfil. A reciclaxe dos perfís implica un aforro de enerxía comprendido entre os 49 e os 38  MJ.

En todos os casos, a etapa de produción do  tocho de aluminio é a que supón maior contribución nos impactos, seguida da etapa  extrusión e das operacións de  lacado/ anodizado dos perfís.

Bondades da  DAP en relación ao sector da construción

A obtención dunha Declaración Ambiental de Produto supón unha importante innovación e comporta numerosas vantaxes no sector de construción:

  • Os produtos con  DAP contribúen a que os proxectos de edificación nos que se prescriben obteñan puntuación extra en certificacións ambientais tales como LEDE,  BREEAM, VERDE, etc.
  • Permite demostrar  fehacientemente o contido de reciclaxe ao comezo do ciclo de vida e a taxa de reciclaxe ao final de leste,mostrando así a contribución do produto á economía circular.
  • Pon aos produtos en liña de saída fronte a futuros escenarios lexislativos e regulamentarios máis restritivos.
  • Facilita a demostración de que o produto contribúe aos requisitos básicos 3 (hixiene, saúde e medio ambiente) e 7 (utilización sustentable dos recursos naturais) do Regulamento UE 305/2011 de produtos de construción.
  • A información fornecida nunha  DAP baséase na Análise de Ciclo de Vida que permite a mellora de procesos cuxos resultados poden, á súa vez, ser comunicados a través da propia  DAP. Este  ACV tamén é compatible co empregado noutras pegadas ambientais ( product  environmental  footprint, PEF) ou como a pegada de carbono.
  • Ao estar sometidas a verificación por terceira parte independente achegan información cuantificada e  robusta, obtida de forma normalizada.

Unha Declaración que supón un fito para o sector

A  DAP foi promovida desde a  AEA e contou coa colaboración das empresas do sector que facilitaron todos os datos de inventario. A análise de ciclo de vida en que se sustentan os resultados publicados foi dirixido polo especialista Diego Ruiz, pertencente a  IDNOVAM,  spin- off da Universidade Politécnica de Madrid ( UPM). A  DAP supón un fito para o sector que,por primeira vez, conta cun documento harmonizado de gran calado que ofrece datos corroborados e completos sobre o impacto ambiental dos perfís de aluminio  extruido ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Como engade  Olabarria “o obxectivo coa  DAP é poder brindar información resumida e útil sobre os principais aspectos do impacto ambiental potencial dos perfís de aluminio, como o uso de enerxía, o quecemento global e a acidificación. O nacemento, por primeira vez en España, deste texto é realmente importante xa que vai permitir aos diferentes axentes e empresas, desde arquitectos ata usuarios finais e empresas de consumo, tomar decisións informadas sobre o uso do metal”.

Así mesmo,remata o Secretario Xeral da Asociación, “os resultados obxectivos da Declaración sitúan ao aluminio na vangarda da Economía Circular,deixando patente o moito que este material achega á sociedade e o potencial que ten a nivel de eficiencia, aforro enerxético e sustentabilidade. Non debemos perder de vista que a consecución de certificacións ambientais esixentes,como  BREAM, LEDE e VERDE, xa son o presente -e seguirán sendo o futuro- no sector da arquitectura e a construción; certificacións que o uso do aluminio nos edificios axuda a obter”.

O aluminio, entre outras características, posúe diferentes propiedades que o fan un dos materiais máis eficientes para o sector da arquitectura.Entre elas, a súa lixeireza, fortaleza,  durabilidad,  maleabilidad e resistencia á  corrosión.

Verificación da  DAP

A  DAP realizouse atendendo á norma UNE-EN 15804 para produtos e servizos de construción e verificado por terceira parte independente. O documento de mostra, a través de información rigorosa e verificada, as prestacións ambientais dos perfís de aluminio, de tal modo que estas poidan acreditarse a efectos de obter certificacións ambientais dos edificios. A  DAP obtivo o rexistro en  EPD  System®, de  Environdec, e en Global  EPD, sistema administrado por  AENOR

As conclusións do estudo abarcan perfís  extruidos de aluminio,  anodizado ou  lacado, incluíndo rotura de ponte térmica ( RPT). Inclúe a etapa de fabricación dos perfís de aluminio (produción de materias primas, transporte ata planta e fabricación dos perfís) ata o seu fin de vida. Tamén achega información sobre os beneficios e cargas ambientais derivados da reciclaxe do aluminio ao  finalde a súa vida útil e o seu uso nun segundo sistema de produto (módulo D).

A  DAP realizouse coa información dun gran número de empresas fabricantes de perfís, de tratamentos de superficie e de provedores de materias primas,membros da  AEA, que representan o 74% do total da capacidade produtiva de  extrusión dentro da Asociación e o 62% da de España, o que supón máis de 280.000 toneladas de aluminio  extruido ao ano. Toda esta información primaria baséase en datos de produción de perfís de aluminio fabricados en 2017.

Vía: Gestores de residuos

Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando