É a economía circular unha oportunidade para as empresas?

Sabemos que o mundo está a chegar ao seu límite ecolóxico. Os recursos necesarios para manter o noso estilo de vida están a esgotarse rapidamente, polo que a  adictiva economía lineal non é sustentable en ningunha das súas 3 vertentes, nin desde o punto de vista económico, nin socialmente e, por suposto, tampouco desde o balance ambiental.

Bd8bbc02fd8d9fb847b55aea12b139aa04c09208
A  economia circular é unha gran oportunidade para as empresas

Pero, que sucedería se reformulamos a pregunta da seguinte maneira?: As empresas van sobrevivir operando cun modelo lineal? Temos evidencias de que o paradigma lineal baseado en fabricar–usar-tirar é insustentable, polo que todos, incluídas as empresas, antes ou despois imos optar polo modelo circular.

Sabemos que o mundo está a chegar ao seu límite ecolóxico. Os recursos necesarios para manter o noso estilo de vida están a esgotarse rapidamente, polo que a  adictiva economía lineal non é sustentable en ningunha das súas 3 vertentes, nin desde o punto de vista económico, nin socialmente e, por suposto, tampouco desde o balance ambiental.

Así pois, a economía circular é unha oportunidade atractiva e rendible para que organizacións de calquera tamaño poidan planificar os seus procesos co obxectivo de desterrar para sempre do seu vocabulario termos como lixo / desperdicio / residuo / refugo, dando toda a relevancia ao concepto de recurso.

Esta oportunidade vese empuxada por 3 tendencias globais que están a incentivar ás organizacións para transitar cara ao modelo circular. Estas son:

     1. Unha cada vez maior escaseza de recursos
Unha  voraz demanda de materias primas provocou unha progresiva escaseza dos recursos, que se manifestou cunha maior volatilidade dos seus prezos nos mercados globais.

A degradación ambiental froito da extracción destes recursos levou a definir estándares ambientais máis estritos que aumentan o valor final destas materias primas. Por iso, recuperar compoñentes dos produtos, a través de métodos rendibles, permite operar de maneira sustentable aos negocios.

Na economía circular podemos moderar os custos  reacondicionando maquinaria

     2. Cambios no comportamento dos consumidores
Na actualidade observamos que os consumidores empezan a preferir o acceso aos bens en detrimento de a súa propiedade.

Esta circunstancia, apoiada no as plataformas dixitais que propiciaron o desenvolvemento da economía colaborativa, dan lugar a modelos de negocios baseados no que se coñece como  servitización, que requiren menos produtos pero un servizo permanente.

Ao mesmo tempo, unha crecente demanda de transparencia e responsabilidade coa contorna, incentiva a aquelas empresas que son respectuosas co medio ambiente e coa súa contorna social.

     3. Avances tecnolóxicos
A crecente dixitalización e unha incipiente transformación dixital permitiu cuestións como pasar do mantemento preventivo ao mantemento preditivo, á monitoraxe planificada de procesos e compoñentes e á reutilización (rendible) dos recursos.

O anterior, xunto á redución dos tempos de inactividade, propicia oportunidades para non refugar bens e fomentar a súa reutilización.

A partir destas tendencias, a economía circular ofrece importantes oportunidades, beneficios e vantaxes para as empresas, tanto a curto prazo como a medio e longo prazo. Vexamos as máis relevantes:

A curto prazo

  • Redución de custos de aprovisionamento
Reutilizar os residuos como materias primas permite ás empresas reducir custos de produción e diminuír a dependencia de provedores de subministración e eventualmente a volatilidade de prezos dos insumos.

Todo isto pode permitir rebaixar o prezo final dos produtos, o que beneficia ao consumidor e posiciona  competitivamente á empresa.

  • Redución do impacto ambiental
Diminuír o consumo de materias primas conleva, por exemplo, unha redución da pegada de carbono e pegada hídrica.

Ambos os elementos resultan relevantes tanto para os reguladores nacionais e locais, cada vez máis esixentes, como tamén para as medicións dos índices internacionais, como é o caso do  Dow Jones  Sustainability  Index.

A medio prazo

  • Fomento da innovación
Para lograr un sistema de produción circular é necesario incorporar a innovación en practicamente todos os procesos, desde o deseño ata a xestión dos residuos.

Por iso é polo que sexa cada vez máis frecuente que as empresas lancen concursos de ideas innovadoras nos que se incentivan a participación e creatividade dos traballadores co fin de obter produtos e servizos sustentables.

  • Fortalecemento de marca e unha mellor relación coas distintas partes involucradas
Xunto ao anterior, a economía circular tamén abre oportunidades de establecer boas conexións cos grupos de interese ( stakeholders).

Por exemplo, as distintas xestións propias da economía circular permiten xerar alianzas con provedores locais, o que incentiva a actividade económica na zona.

  • Mellora da reputación corporativa
A redución de residuos propia do modelo circular minimiza e prevén impactos á contorna o que posiciona favorablemente á organización fronte a consumidores, a comunidade e as autoridades locais.

A longo prazo

  • Diminución do risco na subministración e a operación
A economía circular propicia que as empresas sexan menos vulnerables á volatilidade de prezos das materias primas, aproveitando oportunidades para  valorizar e vender  subproductos a outras compañías.

Tamén, o feito de redeseñar e planificar os procesos desde un punto de vista circular permite mellorar a eficiencia  operacional e xerar valor desde o proceso e non só desde a venda.

Como vemos, existen motivos reais para que empresas e organizacións anímense a iniciar a tan necesaria transición ao modelo circular desde o lineal imperante.

E xa non é #cuestión unicamente de erixirnos en abanderados do verde ou ecolóxico, é #cuestión de ser rendibles dentro un novo marco de traballo sustentable e compatible coa nosa vida no Planeta.

Vía: Ecointeligencia
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando